Rechten en Cookies enzo...

Disclaimer

Taxitalent hierna: Talent4Taxi verleent u hierbij toegang tot www.taxitalent.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
Talent4Taxi behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Talent4Taxi spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Talent4Taxi. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Talent4Taxi nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Talent4Taxi.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Talent4Taxi, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Cookies en datatracking
Wij maken enkel gebruik van technische en analytische cookies

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.