De Verzuim Coach, wij regelen het!

De Verzuim Coach is verantwoordelijk voor zaken rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid binnen jouw organisatie. Wij maken gebruik van een gecertificeerde professioneel die een gedeelte of de gehele regie in handen neemt. 

Welk traject verzorgen wij?

> Inzet van een ervaren bedrijfsarts.
> Vraagstelling met betrekking tot de probleemanalyse. ( 6e week)
> Vastlegging re-integratiedossier. (Plan van Aanpak, bijstellingen, eerstejaarsevaluatie, eindevaluatie)
> Inzet van een erkende arbeidsdeskundige.
> Correspondentie (schriftelijk/telefonisch) met het UWV. (bezwaarzaken, hoorzittingen)
> Inzet interventiepartijen.
> Aanvragen deskundigenoordeel werkgever/werknemer.
> Verzorgen 42e weekmelding UWV.
> Nagaan of er een vervroegde WIA-aanvraag ingediend kan worden.

De Verzuim Coach, wij regelen het!

De Verzuim Coach is verantwoordelijk voor zaken rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid binnen jouw organisatie. Wij maken gebruik van een gecertificeerde professioneel die een gedeelte of de gehele regie in handen neemt.

Welk traject verzorgen wij?

> Inzet van een ervaren bedrijfsarts.

> Vraagstelling met betrekking tot de probleemanalyse. ( 6e week)

> Vastlegging re-integratiedossier. (Plan van Aanpak, bijstellingen, eerstejaarsevaluatie, eindevaluatie)

> Inzet van een erkende arbeidsdeskundige.

> Correspondentie (schriftelijk/telefonisch) met het UWV. (bezwaarzaken, hoorzittingen)

> Inzet interventiepartijen.

> Aanvragen deskundigenoordeel werkgever/werknemer.

> Verzorgen 42e weekmelding UWV.

> Nagaan of er een vervroegde WIA-aanvraag ingediend kan worden.

Wij bieden 2 soorten Verzuim ondersteuning:

Totale Verzuimregie:

De aanpak van de Verzuim Coach zorgt ervoor dat de noodzakelijke stappen in het gehele verzuimproces met betrekking tot de Wet Poortwachter gezet en vastgelegd worden in het verzuimdossier, dit met als doel om het ziekteverzuim en de WAO/WIA instroom te verlagen. De financiële schadelast blijft voor een werkgever en werknemer hierdoor beperkt.

Enkelvoudig Verzuimadvies:

De Verzuim Coach kan als sparringpartner worden ingezet bij een lopend verzuimdossier binnen een bedrijf; Is er onduidelijkheid over de te nemen vervolgstappen in het re-integratieproces , welke acties kunnen het beste ingezet gaan worden , is er sprake van een conflictsituatie tussen werkgever en werknemer? Door een goede analyse van het verzuimdossier kan er een goed en gericht vervolgadvies gegeven worden over de te nemen vervolgstappen om het verzuimdossier tot een goed einde te brengen.