Voor werkgevers

Talent4Taxi is de ‘one stop shop’ voor taxiondernemers. Bemiddeling, advies en ontzorging: wij zijn uw partner. Wij denken met u mee, en liever nog denken wij een stap vooruit. Zo lossen wij uitdagingen op, nog voor ze ontstaan. Dit totaalconcept in arbeidsbemiddeling heeft Talent4Taxi ontwikkeld na jarenlange ervaring in de taxibranche en in de wereld van wet- en regelgeving en subsidies. Talent4Taxi kent de taxibranche van binnen en buiten. En daarmee zijn wij als het ware uw collega op afstand.

Totaalconcept in arbeidsbemiddeling

Wat doen wij anders?

Wat wij anders doen, is dat wij alles doen. Talent4Taxi is geen uitzendbureau, geen detacheringsbureau, geen reïntegratiebureau en geen payrollbedrijf. Wij organiseren de hele keten voor werkgevers, van begin tot eind. En daarbij nemen wij u het werk uit handen. Of dat nou het werven van personeel, het aanvragen van subsidies of het trainen en begeleiden van uw medewerkers is. Zo gaat u van veel contactpersonen bij verschillende partijen naar één partner die u alle werk uit handen neemt. Dat bespaart u tijd, en dus geld. Om nog maar te zwijgen van de kopzorgen die het u bespaart. Zo kunt u zich richten op wat u het beste doet: uw eigen dienstverlening. 

In-, door- en uitstroom

Wij ontwikkelen een proactief in-, door- en uitstroombeleid voor uw onderneming. Door te focussen op niet één, maar alle fases van een goed personeelsbeleid bieden wij u langdurige flexibiliteit en structureel lage personeelskosten. Voordat kandidaten geplaatst worden, zorgen wij er voor dat zij door middel van trainingen over de juiste vaardigheden beschikken. Zo worden uw nieuwe werknemers het beste toegerust op de functie die ze binnen uw organisatie gaan vervullen, zonder dat u hier extra voor hoeft te investeren. Ook na plaatsing zorgen wij voor de juiste begeleiding vanuit Talent4Taxi.

Talent4Taxi organiseert niet alleen de instroom en doorstroom van medewerkers, maar ook de uitstroom. Dit kan uitstroom zijn naar een functie bij een andere werkgever of bij één van haar zusterondernemingen in een andere branche. Zo komt in uw organisatie ruimte vrij voor nieuwe instroom vanuit subsidiabele doelgroepen. En kunt u het verloop binnen uw organisatie op natuurlijke maar zeer kostenefficiënte wijze invullen. 

Onze diensten

Payrolling

De wet- en regelgeving rondom het dienstverband van werknemers wordt steeds ingewikkelder en verandert bovendien regelmatig. Denk aan de verschillende  contractvormen, arboregels, fiscale en sociale regelgeving, ziekteverzuim, de wet Poortwachter en de regels rondom het aannemen en ontslaan van medewerkers, zoals opvolgend werkgeverschap of transitievergoedingen. Talent4Taxi neemt u met de payrollservice dit werk én deze zorgen uit handen, zodat u zich volledig kunt richten op de dagelijkse aansturing van uw chauffeurs.

‘Payroll’ betekent letterlijk loonlijst. Waar een werkgever in het geval van een dienstverband de werknemer op de eigen loonlijst zet, besteedt deze dit in het geval van payrolling uit aan Talent4Taxi. De opdrachtgever neemt de werknemer feitelijk niet aan. In plaats daarvan geeft de organisatie zijn juridisch werkgeverschap uit handen en komt de werknemer op de loonlijst van Talent4Taxi te staan.

Talent4Taxi zorgt voor:

  • de administratieve en juridische aspecten van het werkgeverschap (urenregistratie, afdracht van premies en reserveringen aan instanties, salarisadministratie, subsidieaanvragen etc.);
  • monitoring van de status van uw tijdelijke contracten, waardoor u dankzij onze tijdige signalering geen risico loopt op ongewenste contractverlenging;
  • minder risico voor u als ondernemer: de verantwoordelijkheden rondom de ‘Wet Poortwachter’ en de ‘Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid’ zijn voor Talent4Taxi;
  • één centrale backoffice, waardoor de kosten laag blijven en u profiteert van een scherp uurtarief.

U betaalt alleen de werkelijk gewerkte uren: vakantie-uren, ziekte-uren, vakantiegeld en overige kosten nemen wij voor onze rekening. Door het juridisch werkgeverschap uit te besteden heeft u minder administratie, minder kosten en minder risico. Kortom: veel werkgeversinspanningen, -investeringen én -risico’s worden verlegd naar Talent4Taxi. Zo houdt u meer tijd en geld over om te doen waar u goed in bent: ondernemen.

Werving & selectie

Talent4Taxi vult uw structurele vacatures in met gemotiveerde en goed opgeleide chauffeurs. Daar gaat een uitgebreid werving- en selectieproces aan vooraf. Eerst bepalen wij samen met u het aantal vacatures dat wij gaan invullen. Vervolgens gaan onze recruiters aan de slag om de beste kandidaten te vinden voor de betreffende functie(s). Daarbij leidt Talent4Taxi bij voorkeur toe uit subsidiabele doelgroepen, zoals re-integratiekandidaten, WAO- ers of juist 56+-ers. Dankzij ons uitgebreide landelijke netwerk bij gemeentes en UWV’s kunnen wij zeer slagvaardig te werk gaan. De subsidies en premies die Talent4Taxi daarbij ontvangt vertalen wij door naar een aantrekkelijke korting op het uurtarief.

Door middel van een uitgebreid voortraject kijken de recruiters van Talent4Taxi of een kandidaat de capaciteiten en kwaliteiten heeft om binnen uw organisatie te werken. Na een eerste selectie stellen wij een aantal kandidaten aan u voor. U bepaalt vervolgens met welke kandidaat of kandidaten u daadwerkelijk in zee gaat. Indien nodig wordt de kandidaat middels een gedegen voorschakeltraject voorbereid op de functie bij uw organisatie. Nadat de kandidaat dit voorschakeltraject succesvol heeft doorlopen kan deze bij u aan de slag. Maar daar houdt onze betrokkenheid niet op. Ook na plaatsing van een werknemer blijven wij vanaf de zijlijn meekijken en staan wij u waar nodig bij met raad en daad. Het team van Talent4Taxi is er om u maximale ondersteuning te bieden bij uw personeelsbeleid!

Opleiden en begeleiden

Nieuwe medewerkers van Talent4Taxi begeleiden wij indien nodig bij het behalen van de chauffeurskaart. Daarbij komen allereerst in een voorschakeltraject de basisbeginselen van chauffeur worden aan bod. De deelnemers volgen theorie- en praktijklessen en leren rijden als een goede taxichauffeur. Zo bereiden wij ze optimaal voor op het examen. Waar mogelijk vragen wij een tijdelijke chauffeurskaart aan, zodat de deelnemer ook direct praktijkervaring op kan doen en voor u sneller inzetbaar is. Ook de opleiding Levensreddend handelen maakt onderdeel uit van de opleiding van nieuwe medewerkers.

Graag bieden wij chauffeurs de kans om zich verder te ontwikkelen. Zij kunnen na het behalen van de chauffeurskaart bijvoorbeeld doorstromen naar de MBO-opleiding Chauffeur Personenvervoer, een volwaardige MBO-2 opleiding die gemotiveerde medewerkers opleidt tot professioneel taxichauffeur. Deze opleiding is ontwikkeld door ons eigen erkende opleidingsinstituut in samenwerking met het Sociaal Fonds Taxi en is volledig erkend door de taxibranche. De opleiding is een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Dit betekent dat het grootste gedeelte van de opleiding plaatsvindt in de praktijk, dus tijdens het werk als taxichauffeur.

Tot slot hebben wij een goede begeleiding van onze werknemers hoog in het vaandel staan. Talent4Taxi treedt op als juridisch werkgever, dus chauffeurs kunnen bij ons terecht met vragen over salaris, betalingen, contracten, vakantiedagen, opleidingen etc. Ook de begeleiding van de werknemer in geval van ziekte nemen wij op ons. Daarnaast kunt u als werkgever ook kiezen voor een meer uitgebreide vorm van begeleiding. Denk hierbij aan het voeren van functioneringsgesprekken, het maken van een persoonlijk ontwikkelplan voor de werknemers of het meten van de medewerkerstevredenheid onder chauffeurs. 

Medewerker aanmelden

Wilt u als bestaande klant een nieuwe medewerker aanmelden bij Talent4Taxi?  Om het contract snel in orde te kunnen maken hebben wij de volgende documenten nodig: 

  • Het aanmeldformulier dat u van de accountmanager heeft ontvangen, volledig ingevuld en ondertekend door u en de medewerker;
  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de medewerker (voor- én achterkant);
  • Een kopie van de bankpas van de medewerker.

Als de medewerker al eerder bij u in dienst is geweest, stuurt u ook een kopie van de laatste loonstrook mee. 

Deze documenten mailt u samen naar contract@talent4taxi.nl.