Over Talent4Taxi

U wilt het beste personeel in huis halen. Goede, gemotiveerde mensen die flexibel inzetbaar zijn. Maar wel tegen de laagst mogelijke kosten, uiteraard. Daarnaast zoekt u naar de beste invulling van uw Social Returnverplichting. U wilt voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving omtrent personeelsbeleid, maar wellicht vindt u het lastig om daar vorm aan te geven of heeft u moeite om uw weg te vinden in het doolhof van de nieuwe wetgeving. Talent4Taxi helpt u om op een structurele manier kosten te besparen op personeel en tegelijkertijd maximale flexibiliteit te behouden. En dat terwijl mensen altijd centraal blijven staan in onze dienstverlening. Lees hier hoe wij dat doen.

flexibiliteit

Flexibiliteit

Flexibiliteit wordt steeds belangrijker voor ondernemers. Dankzij jarenlange kennis en ervaring in de wet- en regelgeving en met subsidieregelingen kan Talent4Taxi u verschillende oplossingen voor maximale flexibiliteit bieden. Door te focussen op niet één, maar alle fases van een goed personeelsbeleid bieden wij u langdurige flexibiliteit en structureel lage personeelskosten.

Talent4Taxi is aangesloten bij Sociaal Fonds Taxi en valt daarom onder de werkingssfeer van de CAO Taxivervoer. Voor onze medewerkers worden afdrachten gedaan aan Sociaal Fonds Taxi en het Pensioenfondsvervoer. Hierdoor zijn uw mogelijkheden voor het flexibel inzetten van personeel niet beperkt tot de maximale 15% die in de CAO is vastgelegd. Zo kunt u voor een grotere groep medewerkers gebruikmaken van de ruimere flexibiliteit.  

Ook kunnen wij medewerkers detacheren onder voorwaarden van de ABU CAO, mits dit niet meer dan 15% van uw totale loonsom bedraagt. Dit betekent dat wij, ook wanneer wij volledig onder de werkingssfeer van de Taxi-CAO opereren, u gedurende vier jaar zes flexibele contracten kunnen bieden. Zo heeft u het beste van twee werelden en profiteert u van de voordelen van cao Taxivervoer én die van de ABU CAO. Daarmee bent u langer verzekerd van de meest flexibele en meest voordelige invulling van uw personeelsvraagstuk. Vraag ons naar de voorwaarden.

Waar zit de pijn in uw personeelstraject? Elke personeelsbehoefte vraagt om een oplossing op maat. En die bieden wij als geen ander. In het doolhof van personeelsvraagstukken zijn wij uw partner. Door vanaf het eerste contact goed naar u te luisteren brengen wij in kaart waar uw behoeften op korte én (middel-)lange termijn nu daadwerkelijk liggen. Vervolgens geven wij snel, slagvaardig en volledig op maat invulling aan deze behoefte. 

Kostenbesparing

Kostenbesparing

Onze werving richt zich primair op kandidaten uit subsidiabele doelgroepen. Dat zijn bijvoorbeeld ouderen (50+/56+), WAO’ers/WIA’ers of mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt. De overheid vindt het belangrijk dat deze werkzoekenden weer aan de slag kunnen, en stelt daar verschillende financiële prikkels tegenover. Daarbij kunt u denken aan inzet met behoud van uitkering, loonkostensubsidie of een premiekorting. Als geen ander weten wij de weg in subsidieland, en u profiteert daarvan. Niet de rompslomp, wél de lagere personeelskosten. Afhankelijk van uw specifieke vraag of behoefte scheelt onze aanpak u namelijk gemiddeld 5 tot 10% op de reguliere kostprijs van een werknemer!

Talent4Taxi biedt deze lagere loonkosten niet eenmalig, maar structureel. Door een actief uitstroombeleid creëren wij weer ruimte voor nieuwe subsidiabele doelgroepen. Zo vult u uw personeelsverloop structureel in tegen de beste prijs, met de laagste inspanningen. Uiteraard gaat dit niet ten koste van de kwaliteit: al onze chauffeurs zijn zorgvuldig geselecteerd, worden goed opgeleid en zijn gemotiveerd. U krijgt dus de beste chauffeurs voor de beste prijs.

Tot slot kunt u veel kosten besparen dankzij payrolling. De chauffeurskaart, medische keuringen, de inzet van arbodiensten, maar ook ziekte- en verlofuren zijn bij payrolling allemaal gedekt in één uurtarief. Wanneer wij payrolling voor u verzorgen, zijn alle onvoorziene kosten voor rekening van Talent4Taxi. U betaalt alleen de daadwerkelijke gewerkte uren!

kwaliteit

Kwaliteit

Talent4Taxi biedt verschillende oplossingen en diensten aan ondernemers, zoals werving en selectie, opleidingen, payrolling en administratieve ontzorging. Bij al deze diensten staat kwaliteit voorop. Talent4Taxi is meer dan alleen een uitzendbureau of detacheringsbureau: wij zijn uw partner in personeelszaken.

De adviseurs van Talent4Taxi weten welke doelgroepen het beste passen bij het door u gezochte profiel en welke ondersteunende maatregelen vanuit de overheid hierbij ingezet kunnen worden. Onze recruiters vinden vervolgens de juiste kandidaten om uw vacatures in te vullen, waarna onze onderwijskundigen de trainings- en opleidingsbehoeften bepalen en de bijpassende trainingen en/of opleidingen vormgeven. Het team van Talent4Taxi heeft voor elke stap in de keten de juiste kennis en ervaring in huis. Zo kunnen wij u de beste en meest flexibele dienstverlening bieden.

Onze kracht zit in onze expertise. Als enige partij in de branche kunnen wij de hele keten voor u organiseren: werving & selectie, juridisch werkgeverschap, administratieve ontzorging, trainingen en opleidingen en advisering over al uw personeelsvraagstukken. Onze adviseurs hebben gezamenlijk tientallen jaren ervaring met werving & selectie, uitzenden, detacheren en subsidies. Geen vraag is ons te gek, en geen vraagstuk te moeilijk. Daagt u ons dus gerust uit! 

Investor in people

Investeren in mensen

In veel nationale en/of Europese aanbestedingen wordt een ‘Social Return’-verplichting als bindende voorwaarde gesteld. Met de komst van de Participatiewet en de Wet werk en zekerheid wordt bovendien een maatschappelijk verantwoorde insteek van uw personeelsbeleid in het algemeen steeds minder vrijblijvend. De Participatiewet en Wet werk en zekerheid brengen voor u als werkgever namelijk een aantal verplichtingen en veranderingen met zich mee. Omdat deze wetgeving tamelijk complex is, is het prettig als u bij het uitvoeren daarvan kunt vertrouwen op experts.

Talent4Taxi weet alles over de nieuwe wet- en regelgeving en helpt u invulling te geven aan uw plichten als werkgever. Hiermee biedt u bovendien kandidaten met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt de kans om terug te keren in het arbeidsproces, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van uw dienstverlening.

Door Talent4Taxi in te zetten bij het invullen van uw personeelsbehoefte slaat u dus drie vliegen in één klap: u als werkgever heeft een flexibele oplossing voor uw personeelsbehoefte, u krijgt deze oplossing tegen de scherpst mogelijke prijs én u geeft kandidaten een kans op een nieuwe toekomst in de taxibranche. Gemotiveerde, goed opgeleide medewerkers tegen het scherpste uurtarief. Welke organisatie zegt daar nu nee tegen?

Spreekt het totaalconcept in arbeidsbemiddeling van Talent4Taxi u aan, neem dan contact  met ons op. Wij kijken graag samen met u naar uw specifieke personeelsvraagstuk, en wat wij daarin voor u kunnen betekenen.