Uitzendbaan duurzame opstap naar werk voor WW’ers en ouderen

Het aantal banen in Nederland groeit het sterkst in de uitzendbranche. In 2013 waren er 660.00 uitzendkrachten en in 2015 waren dit er al 770.000. De uitzendbranche is daarmee een van de grootste werkgevers van het land. Het gaat hierbij om serieuze banen met perspectief. 40% is zelfs langer dan een jaar werkzaam als uitzendkracht. Volgens Bas ter Weel, directeur SEO Economisch Onderzoek, zou er zonder uitzendwerk meer werkloosheid zijn. 

Uitzendbaan een duurzame opstap naar werk
Voor velen is een uitzendbaan een duurzame opstap naar werk. Meer dan 60% is na de uitzendperiode nog altijd aan het werk. Hiervan komt ruim 20% uit een uitkeringsinstantie. 70% van de WW’ers die via een uitzendbureau aan het werk gaat, is na drie jaar nog aan het werk. Voor ouderen is uitzendwerk steeds vaker de toegang tot de arbeidsmarkt, één op de vijf uitzendkrachten is ouder dan 45 jaar. Door de vergrijzing van onze beroepsbevolking hebben we over vijf jaar ruim driehonderdduizend 55-plussers méér op de arbeidsmarkt. Het intensiveren van een goede samenwerking tussen de uitzendbranche en het UWV is daarmee van groot belang. 

Uitzendwerk biedt kans op snelle werkhervatting
Opvallend is dat uitzendkrachten na afloop van de uitzendperiode weer snel aan de slag komen. Driekwart van de WW’ers die voorafgaand aan de werkloosheid uitzendkracht waren, vond binnen een jaar weer een baan. Daarmee biedt uitzendwerk een snelle kans op werkhervatting. Volgens Rob Witjes, hoofd Arbeidsmarktinformatie en advies UWV, heeft dit er mee te maken dat uitzendkrachten gewend zijn om regelmatig van baan te wisselen. Werkgevers zetten uitzendkrachten vaak in om pieken op te vangen, maar steeds vaker blijkt dat deze pieken overgaan in een trend. Goed nieuws voor de uitzendkrachten waarmee de contracten een structureler karakter krijgen. De uitzendbranche is daarmee een voorloper van de conjuncturele ontwikkelingen. Daarnaast blijkt dat de uitzendbranche er zeker toe doet en mede een goede rol kan spelen bij van werk-naar-werkbemiddeling. 

Scholing vergroot de kans op een baan
Uitzendorganisaties zijn bedreven in het inspelen op de veranderende arbeidsmarkt om aan de vraag van de werkgevers te voldoen. Opleiden is daarmee een gemeengoed geworden en 13% van alle uitzendkrachten volgt momenteel een opleiding. Door de scholing zijn uitzendkrachten wendbaarder en gemakkelijker inzetbaar. Dit vergroot voor uitzendkrachten de kans op een baan. 

Flexibele inzet van personeel door uitzendwerk
De uitzendbranche blijft voor zowel grote bedrijven als voor mkb-bedrijven een belangrijke leverancier voor flexibiliteit. Uitzendwerk biedt de mogelijkheid tot flexibele inzet van personeel, een toenemende behoefte bij werkgevers. De hoge werkgeverslasten en risico’s zorgen ervoor dat mkb-bedrijven niet snel voor vaste dienstverbanden kiezen, maar voor flexcontracten. 

Talent4Taxi biedt werkzoekenden een duurzame opstap naar de arbeidsmarkt 
Talent4Taxi ontzorgt bedrijven en biedt werkzoekenden een eenvoudige en duurzame opstap naar de arbeidsmarkt. Talent4Taxi vult de personeelsbehoefte snel, slagvaardig en volledig naar wens in. Daarbij helpt Talent4Taxi om op een structurele manier kosten te besparen op personeel en tegelijkertijd invulling te geven aan wet- en regelgeving, zoals de Participatiewet, de Wet werk en zekerheid en Social Return. Dit biedt bedrijven de kans om invulling te geven aan hun social return beleid, terwijl tegelijkertijd (langdurig) werklozen weer structureel deel kunnen gaan nemen aan het arbeidsproces. 


(ABU, 2016)